☰ Menu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie
Grafika zawierająca herb Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klasyfikacja planowanych wydatków

Klasyfikacja planowanych wydatków

 

Podstawą gospodarki finansowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie jest BUDŻET, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok.
Dochody i wydatki planowane i wykonywane są wg podziału klasyfikacji budżetowej.

Budżet Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest podzielony w następujący sposób:
1.    dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:
•    rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze,
•    rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
•    rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów,
•    rozdział 85495 - Pozostała działalność.

W ramach ww. rozdziałów środki budżetowe wydatkowane są z przeznaczeniem na następujące paragrafy:
•    § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
•    § 3110 – Świadczenia społeczne,
•    § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,
•    § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
•    § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne,
•    § 4120 – Składki na Fundusz Pracy,
•    § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,
•    § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
•    § 4220 – Zakup środków żywności,
•    § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
•    § 4260 – Zakup energii
•    § 4280 - Zakup usług zdrowotnych
•    § 4270 – Zakup usług remontowych,
•    § 4300 – Zakup usług pozostałych

•    § 4350 – Podatek od towarów i usług

•    § 4360 - Zakup usług telefonii komórkowej,
•    § 4360 - Zakup usług telefonii stacjonarnej,
•    § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
•    § 4410 – Podróże służbowe krajowe,
•    § 4430 – Różne opłaty i składki
•    § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
•    § 4700 – Szkolenia Pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
•    § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
•    § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wytworzył:
Elżbieta Moszyńska
Udostępnił:
Małgorzata Pigoń-Ryckiewicz
(2004-04-07 22:19:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Włosek
(2018-04-19 00:24:04)

 
liczba odwiedzin: 304706

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X