Wykaz kontroli przeprowadzonych w SOSW Koszalin

Wykaz kontroli

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ W 2020 ROKU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W KOSZALINIE

 

Lp.

Nazwa organu, który kontrolę przeprowadził

      Zakres kontroli

        Czas przeprowadzenia               

     kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości

Wyszczególnienie

działań podjętych

w celu likwidacji

ujawnionych

nieprawidłowości

1

2

3

4

5

6

1

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Przestrzeganie prawa dotyczącego organizacji kształcenia specjalnego.

09.01.2020

Nie stwierdzono

---

2

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym.

05.10.2020

Nie stwierdzono

---

Koszalin, dnia 21.12.2020r.

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ W 2021 ROKU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W KOSZALINIE

 

Lp.

Nazwa organu, który kontrolę przeprowadził

      Zakres kontroli

        Czas przeprowadzenia               

     kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości

Wyszczególnienie

działań podjętych

w celu likwidacji

ujawnionych

nieprawidłowości

1

2

3

4

5

6

1

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniów SOISW.

02.07.2021

Nie stwierdzono

---

Koszalin, dnia 28.12.2021r.

 

2019

1

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Kontrola sanitarna w zakresie prawa żywnościowego.

14.06.2019r.

 

 

2018

1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

05.02-19.02.2018r.

2

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Kontrola interwencyjna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. ośrodka.

14.03.2018r.

3

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wizyta monitoringowa.

18.04.2018

 

Kontrole przeprowadzone w 2017

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. 27.06.2017

2. Państwowa Inspekcja Pracy - Czynności kontrolne prowadzone w celu ustalenia stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy. 31.08-14.09.2017

 

 

Kontrole przeprowadzone w 2016

1. Kuratorium Oświaty - Kontrola w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji w grupach rewalidacyjno-wychowawczych. 19.05.2016

2. Państwowa Inspekcja Pracy - Techniczne bezpieczeństwo pracy. 26.10 – 15.11.2016

 

Kontrole przeprowadzone w 2013 roku

1. Kuratorium Oświaty w Szczecinie, zakres: Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Ośrodku - 22.01.2013

2. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie, zakres: Prawidłowość gromadzenia danych do naliczania subwencji oświatowej w Gminie Miasto Koszalin - 20.02.2013

3. Urząd Miasta Koszalina, zakres: kontrola przygotowania placówki do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/14 - 23.08.2013

4. Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, zakres: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych - 21.10.2013

 

Kontrole przeprowadzone w 2012 roku

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 24.04.2012

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 09.05.2012

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 22.06.2012

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 28.08.2012

5. Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie - 25.09.2012

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 10.10.2012

7. Zakład Ubezpieczeń Spolecznych - od 15.10.2012 do 19.10.2012

8. Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie - 21.11.2012

Wytworzył:
Udostępnił:
Włosek Marcin
(2013-11-06 09:02:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Włosek Marcin
(2023-01-05 13:22:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki