Realizacja budżetu

Realizacja budżetu za 2022 rok
  
 Dochody
 Planowane  na 2022 rok 208 980
 Wykonane                   141 619
 w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy                830
 - wpływy z usług                                 135 815 zł
 - pozostałe                                             4 974
  
 Wydatki
 Planowane na 2022 rok 10 449 342
 Wykonane                              10 295 850

Wytworzył:
Elżbieta Moszyńska
Udostępnił:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2011-06-09 11:12:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Włosek Marcin
(2023-04-24 12:06:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki