☰ Menu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie
Herb Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klasyfikacja planowanych dochodów

Klasyfikacja planowanych dochodów

Podstawą gospodarki finansowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie jest BUDŻET, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok.

Dochody i wydatki planowane i wykonywane są wg podziału klasyfikacji budżetowej.
W związku z powyższym w SOSW wyróżnia się następujące tytuły wpływów:

1. w ramach działu 758(Różne rozliczenia)i rozdziału 75 814 (Różne rozliczenia finansowe):
§ 092 – Pozostałe odsetki (są to prowizje naliczane przez bank prowadzący z tytułu posiadanej gotówki na rachunku),
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne);

2. w ramach działu rozdziału 854 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze):
§ 069 – Wpływy różnych opłat
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
§ 083 –Wpływy z usług (wpływy z wynajmu pomieszczeń, noclegi, wyżywienie),
§ 092 –Pozostałe odsetki (wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowych płatności),
§ 097 –Wpływy różnych dochodów.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X